Левченко Валентина Петрівна

avatar
Редакційна колегія з економінчих наук

д.е.н., член Ради нагляду за аудиторською діяльністю Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, директор ВПГО «Спілка аудиторів України»

Назад