Прушківський Володимир Геннадійович

avatar
Редакційна колегія з економінчих наук

д.е.н., професор, перший проректор Запорізького національного технічного університету

Назад