Фрицький Юрій Олегович

avatar
Редакційна колегія з правових наук

д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін, Інститут права та суспільних відносин Університету "Україна". Заслужений юрист України.

Назад