Балгімбекова Гульнара

avatar
Редакційна колегія з правових наук

к.ю.н., завідувач кафедри конституційного та міжнародного права, Карагандинський державний університет ім. Е.А. Букетова

Назад