Верезубова Тетяна Анатоліївна

avatar
Редакційна колегія з економінчих наук

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, Білоруський державний економічний університет 

Назад