Криштопа Ірина Ігорівна

avatar
Редакційна колегія з економінчих наук

д.е.н., професор, професор кафедри обліку і оподаткування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Назад