Тринчук Віктор Вікторович

avatar
Редакційна колегія з економінчих наук

к.е.н., доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій

Назад